Jezus zegt:

Kom naar mij,...
dan zal ik jullie
rust geven.

Matteüs 11:28

Jezus geeft rustWie zijn wij?GeschiedenisSamenkomsten >HuiskringenJongeren >ZBSHActiviteiten >LinksAgendaContactNieuws

Wij zijn christenen die in liefde tot elkaar gemeente van Jezus Christus willen zijn volgens principes uit het Nieuwe Testament in samenleven en samenkomen. Wij geloven en weten dat Jezus Christus op aarde kwam en voor onze zonden op het kruis is gestorven en voor onze behoudenis uit de dood is opgestaan.

Wij zijn ontstaan uit de broederbeweging (of vergadering van gelovigen) en komen sinds 1964 samen in ons kerkgebouw aan de Van Horvettestraat in Voorburg.

Zie ook: Geschiedenis

Wij hebben geen lidmaatschap maar belijden dat allen die Jezus als hun Redder en Heer erkennen, uit alle kerken en geloofsgemeenschappen, door de heilige Geest dé Gemeente van Jezus Christus vormen, kinderen van God zijn en daardoor broers en zussen van elkaar zijn in Hem.

De Bijbel leert ons dat iedereen die tot geloof komt de heilige Geest van God ontvangt. Door de Geest kunnen en willen wij God de Vader en zijn Zoon Jezus Christus volgen en eren.  Van Jezus Christus leren wij hoe wij mogen leven op aarde in dienstbaarheid aan God en aan onze naaste en in blijde afwachting van Zijn komst uit de hemel.

Op zondag komen we samen om God de Vader en de Heer Jezus te eren, te danken en te aanbidden en elkaar op te bouwen en te bemoedigen in het geloof. De Heer is naar zijn belofte in het midden van elke bijeenkomst van zijn discipelen, al zijn het er twee of drie. Onze samenkomsten zijn openbaar en iedereen is welkom om deze bij te wonen.

 

 

 

Laatste Nieuws

Nieuwsoverzicht >


Aanmelden

Wachtwoord vergeten?